Xây dựng tài liệu hướng dẫn công tác thông tin truyền thông về phòng, chống thiên tai

Chủ đầu tư: Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thời gian: 2018

Previous articleDiễn đàn Việt – Nhật về tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo
Next articleNghiên cứu tìm hiểu các Quy định về đánh giá tác động môi trường và xã hội ở Việt Nam