Tên dự án: Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

    Chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN

    Nhiệm vụ: Tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc các nhóm ngành trọng điểm trên địa bàn Thành phố áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn

    Thời gian thực hiện:  2019

    Previous articleDự án: Mô hình thu hồi và tiêu huỷ F-gas theo cơ chế JCM ở Việt Nam
    Next articleDự án: Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam.