QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ ỨNG DỤNG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Ngày 13 tháng 12 năm 2017, tại Hà Nội, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (SIHUB) – Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Phát triển Xanh (GreenDC) đã tổ chức Hội thảo “Quản lý, vận hành và ứng dụng thiết bị công nghệ trong công trình xây dựng”. Mục tiêu của hội thảo là nhằm báo cáo kết quả nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và tiềm năng ứng dụng công nghệ và thiết bị tiết kiệm năng lượng phù hợp cho các công trình xây dựng ở Việt Nam, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý, vận hành, ứng dụng công nghệ, thiết bị tiết kiệm năng lượng trong các công trình xây dựng.

sihub2Ông Phạm Hoàng Hải Quân – Chuyên viên phòng kỹ thuật – Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ: Giới thiệu các loại công nghệ ứng dụng trong các công trình xây dựng

sihub3Ông Nguyễn Văn Chính – Giám đốc kỹ thuật KS Marriott trình bày: Những thách thức về quản lý các thiết bị M&E trong việc kiểm soát năng lượng của các khách sạn 5 sao

sihub4Ông Nguyễn Anh Vũ đại diện công ty Crestron trình bày: Các giải pháp thông minh cho không gian làm việc trong tòa nhà

sihub5Ông Nguyễn Quang Hậu – chuyên viên kỹ thuật của nhà EVN chia sẻ kinh nghiệm về vận hành, quản lý thiết bị, công nghệ trong tòa nhà EVN Tower

sihub6Bà Lý Thị Thúy Hương – Phó trưởng phòng kỹ thuật – Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trình bày: Thuận lợi, khó khăn trong việc ứng dụng các thiết bị, công nghệ mới trong tòa nhà

sihub8Ông Nguyễn Đình Tuyến trình bày về:  Đầu tư các giải pháp chuyển đổi thiết bị, công nghệ mới thông qua mô hình Esco

Trung Tâm Phát Triển Xanh.

Previous articleTHÔNG BÁO VỀ HỘI THẢO EMAK10
Next articleTRUYỀN THÔNG VỀ KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM THỰC HIỆN DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM