Nghiên cứu tìm hiểu các Quy định về đánh giá tác động môi trường và xã hội ở Việt Nam

    Chủ đầu tư: E&E Solutions Inc, JBIC (Nhật Bản)

    Thời gian: 2019

    Previous articleXây dựng tài liệu hướng dẫn công tác thông tin truyền thông về phòng, chống thiên tai
    Next articleDự án: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai UNCIEF 2017-2021