KHUYẾN KHÍCH THỰC HIỆN MÔ HÌNH EAP SẼ MANG NHIỀU LỢI ÍCH THIẾT THỰC CHO DN

EAP là gì?

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Đình Hiệp – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký VECEA cho biết, EAP là Chương trình Hành động sinh thái, có xuất xứ từ Nhật Bản. Được xây dựng dựa vào Tài liệu Hướng dẫn Hành động Sinh thái 21 (EA21). EAP hướng dẫn các Doanh nghiệp vừa và nhỏ hướng đến việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả và giảm thiểu khí thải nhà kính .

EAP có thể được hiểu là một hình thức của Hệ thống Quản lý môi trường (EMS) được xây dựng phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong đó tiết kiệm chi phí được nhấn mạnh. Bởi do loại hình doanh nghiệp có quy nhỏ nên EAP thực hiện các giải pháp  rất chi tiết và tiết kiệm chi phí. Với mục tiêu cung cấp, phổ biến kiến thức cơ bản về EAP, thúc đẩy và nhân rộng mô hình EAP trên phạm vi toàn quốc , từng bước thay dổi nhận thức – xây dựng ý thức dinh thái, kết hợp giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu sinh thái trong quá trình sản xuất kinh doanh của DN.

Tại Nhật Bản, nhiều doanh nghiệp lớn xác định rằng hệ thống quản lý môi trường (HT QLMT) là một trong những điều kiện cơ bản của họ khi tham gia giao dịch và khi giao dịch cũng đòi hỏi họ phải có điều kiện này. Việc hàng hóa nhập khẩu cũng yêu cầu nhập từ các doanh nghiệp có HT QLMT. Các đơn vị tham gia EA21, sẽ được cơ quan trung gian thứ 3, thẩm định và cấp giấy chứng nhận nên uy tín của đơn vị sẽ được nâng cao về mặt xã hội.. Các báo cáo môi trường của đơn vị sẽ được công bố ra bên ngoài cho nên uy tín của đơn vị sẽ được nâng cao đối với người tiêu dùng….

Làm thế nào để đẩy mạnh EAP?

Theo ông Mai Văn Huyên – Giám đốc Trung tâm Phát triển xanh (GreenDC),  EAP được giới thiệu và áp dụng ở Việt Nam từ năm  2013, trong khuôn khổ Chương trình tín chỉ chung (JCM). Và đã có 3 thành phố đã triển khai mô hình này gồm: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội. Năm 2014, số lượng tham gia lên tới gần 50 doanh nghiệp tham gia. Điển hình như Công ty CP Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex), tham gia EAP đã góp phần 90% CO2; 19%-78% lượng chất thải rắn do thực hiện hàng loạt các giải pháp: Phân loại rác; lắp đồng hồ điện theo dõi chỉ số điện năng từng đơn vị; cải thiện hệ thống chiếu sáng; sử dụng bộ tiết kiệm điện cho máy may và máy chuyên dụng;  sử dụng động cơ hiệu suất cao, bảo ôn máy ép keo, bảo ôn đừơng ống dẫn hơi cho máy ủi đồ; theo dõi định mức nhiên liệu hàng tháng, bảo trì thường xuyên động cơ…

Thực hiện EAP góp phần nâng cao uy tín doanh nghiệp; Đáp ứng yêu cầu của khách hàng; Tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường và đặc biệt là dễ dàng thực hiện công tác quản lý môi trường tại các DN vừa và nhỏ với chi phí thấp.

Previous articleCÔNG NGHỆ VẬN CHUYỂN RÁC KHÔNG PHÁT THẢI 6R
Next articleHỘI THẢO THAM VẤN TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG