KẾT QUẢ KIỂM KÊ QUỐC GIA KHÍ NHÀ KÍNH NĂM 2014

Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2018, Cục Biến đổi khí hậu tổ chức Hội thảo giới thiệu kết quả kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2014 cho lĩnh vực năng lượng và các quá trình công nghiệp trong khuôn khổ xây dựng Thông báo quốc gia lần thứ 3 của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam…

Toàn thể đại biểu tham dự Hội thảo

Hội thảo đã giới thiệu chi tiết về số liệu hoạt động, kết quả tính toán phát thải khí nhà kính lĩnh vực năng lượng, các quá trình công nghiệp của Việt Nam năm 2014.

Phát biểu tại Hội thảo Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu nhấn mạnh: Kiểm kê quốc gia khí nhà kính là một trong các nội dung quan trọng của Thông báo quốc gia và Báo cáo cập nhật hai năm một lần. Việt Nam đã thực hiện kiểm kê quốc gia khí nhà kính các năm 1994 (TBQG1), 2000 (TBQG2), 2010 (BUR1), 2013 (BUR2) và 2014 (TBQG3) cho 5 lĩnh vực: năng lượng; các quá trình công nghiệp; nông nghiệp; sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF); chất thải. Kể từ thời điểm xây dựng BUR2 và TBQG3 sắp xếp tổ chức thực hiện kiểm kê quốc gia khí nhà kính tại Việt Nam được thực hiện theo hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính quy định tại Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Phương pháp luận kiểm kê quốc gia khí nhà kính áp dụng các Hướng dẫn của Ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu và phần mềm ALU cho lĩnh vực LULUCF.

Toàn cảnh Hội thảo

Kết quả của Hội thảo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong quá trình xây dựng và triển khai các hoạt động liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cũng như phục vụ cho công tác quản lý, giám sát phát thải khí nhà kính trong nước và rà soát, cập nhật NDC của Việt Nam.

Nguồn: Cục Biến đổi khí hậu

Previous articleCUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN NỒI HƠI HQNL VIỆT NAM
Next articleDự án: Xây dựng giáo trình phục vụ đào tạo online về năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp