Hội thảo – Tập huấn ứng dụng năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng trong công trình cấp nước nông thôn

Từ ngày 27 – 30/6/2023, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMTNT phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và Trung tâm Phát triển xanh tổ chức 2 lớp tập huấn ứng dụng năng lượng tái tạo (NLTT) và tiết kiệm năng lượng (TKNL) cho các cơ quan có liên quan cấp trung ương và các tỉnh được lựa chọn trên toàn quốc.

Các đại biểu tham gia tập huấn tại Cần Thơ

Trong khuôn khổ nhiệm vụ Đánh giá & Xây dựng Hướng dẫn Ứng dụng Năng lượng tái tạo và Tiết kiệm năng lượng trong cấp nước nông thôn ở Việt Nam, Trung tâm Phát triển xanh – Đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát đánh giá hiện trạng và tiềm năng ứng dụng năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng trong các công trình cấp nước sạch nông thôn. Dựa trên các kết quả khảo sát, Tư vấn đã xây dựng báo cáo đánh giá hiện trạng và tiềm năng ứng dụng năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng cho các công trình cấp nước sạch nông thôn. Đồng thời, từ kết quả khảo sát, Tư vấn cũng đã soạn thảo Tài liệu hướng dẫn ứng dụng năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng trong công trình cấp nước sạch nông thôn.

Trong khuôn khổ nhiệm vụ, Tư vấn được yêu cầu thực hiện 2 Hội thảo tập huấn để giới thiệu các nội dung của tài liệu và lấy ý kiến các bên có liên quan nhằm hoàn thiện tài liệu trước khi phát hành.

Tại Hội thảo – tập huấn, các chuyên gia của Trung tâm Phát triển xanh đã cung cấp cho các cơ quan có liên quan cấp trung ương và các tỉnh được lựa chọn các thông tin tổng quát về ứng dụng năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng trong các công trình cấp nước sạch nông thôn. Cụ thể là: Giới thiệu chung về ứng dụng năng lượng tái tạo cho các công trình cấp nước sạch nông thôn; Hướng dẫn triển khai các hoạt động ứng dụng NLMT cho các công trình cấp nước sạch nông thôn; Hướng dẫn đánh giá hiện trạng và tiềm năng TKNL trong các công trình cấp nước sạch nông thôn; Hướng dẫn thực hiện các giải pháp TKNL trong các công trình cấp nước sạch nông thôn.

Tập huấn tại Bắc Ninh

Tại Hội thảo – tập huấn đại diện các tỉnh cũng đã thảo luận về kế hoạch ứng dụng RE&EE cho các tỉnh. Đánh giá chung, các đại biểu đa số đánh giá các nội dung của Tài liệu hướng dẫn có tính ứng dụng cao, phù hợp với các công trình cấp nước sạch; Hài lòng với nội dung và phương pháp tập huấn.

Trung Tâm Phát Triển Xanh.

Previous articleỨng dụng trí tuệ nhân tạo (SeeVAS) nhằm tối ưu các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho toà nhà
Next articleEnergy-efficient Heat Exchanger Technology Utilizing Industrial Wastewater Pilot in Viet Nam