Hệ thống Pin lưu huỳnh natri lưu trữ năng lượng

Pin lưu huỳnh Natri là loại pin quy mô lớn, có thể lắp đặt rộng rãi, công suất 560MW / 4.000MWh.
Pin này được sử dụng để cắt giảm nhu cầu sử dụng giờ cao điểm của những hộ tiêu thụ năng lượng lớn, chuyển đổi năng lượng của quang điện (PV) được tạo ra quá mức, BCP, …

Thông tin chi tiết xem tại đây

Previous articlePhổ biến máy bơm nhiệt ở nhật bản – Triển vọng giảm phát thải khí nhà kính và tiêu thụ năng lượng cuối cùng
Next articleGiảm năng lượng bằng sử dụng khí tự nhiên