Hệ thống đồng phát và sử dụng Hydro để sản xuất điện

Giới thiệu các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả cao và năng lượng tái tạo: KAWASAKI Tua bin khí / Động cơ khí Hệ thống đồng phát với khí thiên nhiên sạch và công nghệ Kawasaki Hydrogen để phát điện.

Thông tin chi tiết

Previous articleCông nghệ Bơm nhiệt và trữ nhiệt tiết kiệm năng lượng, giảm hiệu ứng nhà kính
Next articleKiểm toán năng lượng