Về chúng tôi
GIỚI THIỆU

Trung tâm Phát triển Xanh, tên giao dịch tiếng Anh là Green Development Center (GreenDC), được thành lập theo quyết định số 178/QĐ-LHHVN, ngày 16 tháng 03 năm 2016 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); Giấy phép hoạt động Khoa học va Công nghệ số 1553, ngày 25/3/2016 của Bộ Khoa học & Công nghệ.

Trung tâm được thành lập trên cơ sở nâng cấp Văn phòng đại diện Trung tâm tiết kiệm năng lượng thành phố Hồ Chí Minh (ECC-HCMC) tại Hà Nội. Do đó, GREENDC được kế thừa kinh nghiệm và giá trị nền tảng của ECC-HCMC – một đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, năng lượng sạch và đầu tư ESCO tại Việt Nam

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

GREENDC luôn hướng đến để trở thành một trong những tổ chức tư vấn, phản biện về phát triển xanh và bền vững hàng đầu.

Sứ mệnh

Trung tâm Phát triển xanh có đủ năng lực cung cấp dịch vụ trọn gói với các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao thỏa mãn yêu cầu của khách hàng về cạnh tranh kinh tế, bền vững môi trường, công bằng và an sinh xã hội.

Tổ chức bộ máy

Đội ngũ cán bộ, chuyên gia của Trung tâm là những người có chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo môi trường, phát triển hạ tầng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, ESCO, xã hội học, truyền thông, ứng phó với biến đổi khí hậu

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 • Hiệu quả năng lượng và ESCO
 • Năng lượng tái tạo
 • Tư vấn chính sách an toàn môi trường và xã hội
 • Giảm phát thải khí nhà kính
 • Khảo sát xã hội học
 • Giám sát, đánh giá dự án
 • Phổ biến, chuyển giao công nghệ
 • Truyền thông, đào tạo và tổ chức sự kiện
 • Tăng trưởng xanh
 • Thích ứng biến đổi khí hậu

KINH NGHIỆM TỔ CHỨC

 • Tư vấn và triển khai các Dự án hiệu quả năng lượng theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM)
 • Lập, quản lý, giám sát, đánh giá Dự án
 • Dịch vụ năng lượng (ESCO)
 • Kiểm toán năng lượng, quản lý năng lượng, nhãn năng lượng
 • Truyền thông, đào tạo tăng cường năng lực, tổ chức sự kiện
 • Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động xã hội, tác động môi trường
 • Tư vấn thực hiện các chính sách an toàn về môi trường và xã hội
 • Khảo sát xã hội học, truyền thông nâng cao nhận thức
 • Tăng trưởng xanh
 • Thích ứng với biến đổi khí hậu