ESCO

ESCO là công ty dịch vụ năng lượng: Thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng vì lợi ích của khách hàng bằng cách hướng đến giải quyết các rào cản tự nhiên của thị trường.

ESCO là loại hình công ty mà mô hình kinh doanh là sử dụng các hợp đồng hiệu quả năng lượng làm cơ sở để trả công cho mình khi thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng.

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI THAM GIA DỊCH VỤ ESCO

  • Không phải đầu tư chi phí ban đầu.
  • Được đổi mới thiết bị và công nghệ mới.
  • Được chia sẻ chi phí tiết kiệm năng lượng.
  • Được bảo trì bảo dưỡng thiết bị trong suốt thời gian dự án.
  • Được hưởng toàn bộ thiết bị sau thời gian dự án và toàn bộ chi phí năng lượng tiết kiệm được.

MÔ HÌNH ESCO

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG ESCO CHÍNH

  • Hợp đồng bảo đảm tiết kiệm

–  Công ty ESCO sẽ đảm bảo 1 mức tiết kiệm tối thiểu.

–  Khách hàng sẽ trả 1 khoản phí trong khoảng thời gian nhất định,

–  Nếu mức tiết kiệm thấp hơn mức tiết kiệm đảm bảo, công ty ESCO sẽ bù phần chênh lệch.

–  Nếu mức tiết kiệm cao hơn, khách hàng sẽ không phải trả thêm cho công ty ESCO.

  • Hợp đồng chia sẻ mức tiết kiệm

–  Công ty ESCO sẽ thực hiện toàn bộ từ việc thiết kế, tiến hành và theo dõi dự án hiệu quả năng lượng

–  Khách hàng chỉ phải trích 1 phần tiết kiệm được cho công ty ESCO mỗi tháng trong 1 khoảng thời gian nhất định.

  • Hợp đồngdịch vụ năng lượng

–  ESCO đầu tư hệ thống trữ điện, sẽ mua điện vào giờ thấp điểm và bán lại vào giờ cao điểm.

–  Đây là loại hình kinh doanh không có lợi về mặt TKNL, nhưng mang lại lợi ích cho quốc gia vì giảm tải vào giờ cao điểm sẽ giúp cắt giảm kinh phí đầu tư cho nhà máy điện.

Previous articleQuản lý năng lượng
Next articleTHE WALK THROUGH ENERGY AUDIT