Dự án: Tư vấn phản biện và giám định xã hội 2018

    Chủ đầu tư: Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

    Nhiệm vụ: Đánh giá hiện trạng thực hiện quy định về dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng ở Việt Nam

    Thời gian: 2018

    Previous articleDự án JCM “Mô hình thu hồi và tiêu hủy F-gas tại Việt Nam”
    Next articleDự án: Hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Xây dựng thực hiện Chương trình Nâng cấp đô thị quốc gia và điều phối thực hiện dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long