Dự án: Thúc đẩy phương tiện vận chuyển không-phát thải và công nghệ xử lý chất thải thành năng lượng

Chủ đầu tư: Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., (Nhật Bản)

Nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động truyền thông giới thiệu về dự án và phổ biến các công nghệ xử lý chất thải thành năng lượng tại Việt nam

Thời gian thực hiện: 2018

Previous articleVIỆT NAM – NHẬT BẢN ĐẨY MẠNH HỢP TÁC VỀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG SẠCH
Next articleDự án: Việt Nam: Xây dựng Thông báo quốc gia 3 cho Công ước khí hậu