Dự án: Thúc đẩy cửa sổ tiết kiệm năng lượng trong các công trình tại VN

Chủ đầu tư: Asahi Glass Company, JICA (Nhật Bản)

Nhiệm vụ: Thúc đẩy ứng dụng cửa sổ tiết kiệm năng lượng trong các công trình tại VN

Thời gian thực hiện: 10/2016 –12/2016

Previous articleDỰ ÁN THU HỒI VÀ TIÊU HỦY F-GAS TẠI VIỆT NAM
Next articleĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG Ở VIỆT NAM