Dự án: Thí điểm xây dựng định mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu, năng lượng cho ngành Nhựa

    Chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công thương Hà Nội

    Nhiệm vụ: Xây dựng thí điểm định mức tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng cho một đơn vị ngành nhựa

    Thời gian thực hiện: 2018

    Previous articleDự án: Nghiên cứu thị trường năng lượng tại Việt Nam
    Next articleDự án JCM “Mô hình thu hồi và tiêu hủy F-gas tại Việt Nam”