Dự án: Kiểm toán năng lượng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH liên danh khách sạn Thống nhất Metropole

Nhiệm vụ: Kiểm toán năng lượng khách sạn Metropole

Thời gian thực hiện hợp đồng: 5/2017 – 7/2017

Previous articleDự án: Xây dựng giáo trình phục vụ đào tạo online về năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
Next articleDự án: Dự án Nghiên cứu khả thi thúc đẩy các thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả và công tác quản lý các chất fluorocarbons (FCs) dùng trong thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí tại Việt Nam