Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật về Ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực Năng lượng

  Chủ đầu tư: ADB

  Đơn vị chủ trì thực hiện: Công ty ASANO TAISEIKISO ENGINEERING Co.,Ltd (ATK)

  Thời gian thực hiện: 2021 – 2022

  Dự án này nhằm hỗ trợ các quốc gia đang phát triển về câc giải pháp đổi mới để đáp ứng nhu càu năng lượng ngày càng cao hiện nay và năng cao khả năng tiếp cận công nghệ sạch, đáng tin cậy và với giá cả phải chăng.

  GreenDC là đơn vị tham gia khảo sát đánh giá hiện trạng, tổ chức các hoạt động truyền thông phổ biến mô hình thử nghiệm hệ thống gia nhiệt và làm mát sử dụng nước thải công nghiệp ở Việt Nam và điều phối thực hiện dự án

  Previous articleDự án: “Nghiên cứu và xây dựng lộ trình triển khai xây dựng tiêu chuẩn và dán nhãn năng lượng cho sản phẩm máy tính để bàn” và “Hỗ trợ triển khai chuyển đổi thị trường động cơ điện”
  Next articleDự án: Khảo sát đánh giá sự phát triển xanh và tiềm năng tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam