Dự án: Dự án “Thúc đẩy vận hành và sử dụng nồi hơi TKNL trong công nghiệp”

Chủ đầu tư: UNIDO, Bộ Công Thương

Nhiệm vụ: Quản lý thông tin và vận hành website dự án

Thời gian thực hiện: 9/2016 – 6/2019

Previous articleNÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
Next articleDỰ ÁN THU HỒI VÀ TIÊU HỦY F-GAS TẠI VIỆT NAM