Dự án: Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam

    Tên chủ đầu tư: Bộ KH&CN, UNDP

    Nhiệm vụ: Xây dựng chiến lược/kế hoạch truyền thông và nâng cao nhận thức về sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam

    Thời gian thực hiện: 7/2017 – 11/2017

    Previous articleDự án: Dự án JCM “Tiết kiệm năng lượng và cải tiến môi trường làm việc trên tàu đánh cá qua việc ứng dụng thiết bị chiếu sáng LED có công nghệ kỹ thuật mới COB đặc thù
    Next articleDự án: Nghiên cứu thị trường năng lượng tại Việt Nam