Dự án: Dự án JCM “Tiết kiệm năng lượng và cải tiến môi trường làm việc trên tàu đánh cá qua việc ứng dụng thiết bị chiếu sáng LED có công nghệ kỹ thuật mới COB đặc thù

    Tên chủ đầu tư: Stanley Electric Co., Ltd ; NEDO

    Nhiệm vụ: Hỗ trợ thực hiện dự án trình diễn và xác minh JCM

    Thời gian thực hiện: 9/2017 – 12/2017

    Previous articleDự án: Quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện các dự án của ECC-HCMC
    Next articleDự án: Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam