Dự án: Dự án JCM “Thúc đẩy MRV cho sử dụng Điều hòa không khí trong các bệnh viện quốc gia tại Việt Nam

Chủ đầu tư: Misubishi UFJ Morgan stanley, NEDO (Nhật Bản)

Nhiệm vụ: Tổ chức trình diễn tiêu hủy HCFC-22 và truyền thông phổ biến kết quả Dự án

Thời gian thực hiện: 8/2016 – 12/2016

Previous articleDự án: Dự án Nghiên cứu khả thi thúc đẩy các thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả và công tác quản lý các chất fluorocarbons (FCs) dùng trong thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí tại Việt Nam
Next articleDự án: Hỗ trợ áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp tại các Khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn Thành phố