Dự án: Quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện các dự án của ECC-HCMC

    Tên chủ đầu tư: ECC-HCMC, WB, GIZ

    Nhiệm vụ: Quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện các dự án của ECC-HCMC tại Hà Nội

    Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ 1/2017 – 12/2017

    Previous articleDự án: Hỗ trợ áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp tại các Khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn Thành phố Hà Nội
    Next articleDự án: Dự án JCM “Tiết kiệm năng lượng và cải tiến môi trường làm việc trên tàu đánh cá qua việc ứng dụng thiết bị chiếu sáng LED có công nghệ kỹ thuật mới COB đặc thù