Test

Hội thảo – Tập huấn ứng dụng năng lượng tái tạo...

Từ ngày 27 – 30/6/2023, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMTNT phối hợp với Quỹ Nhi đồng...

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (SeeVAS) nhằm tối ưu các...

Hệ thống BMS (Building Management System) là hệ thống quản lý năng lượng (QLNL) cho các toà nhà, là...

Xây dựng tài liệu hướng dẫn công tác thông tin truyền...

Chủ đầu tư: Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Bộ Nông...

Dự án: Hỗ trợ áp dụng các giải pháp sản xuất...

Chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nhiệm vụ: Tư vấn đánh giá...

Dự án: Việt Nam: Xây dựng Thông báo quốc gia 3...

Chủ đầu tư: Cục Biến đổi khí hậu Nhiệm vụ: Nhiên cứu, đánh giá tác động của Biến đổi khí...

Dự án: Thúc đẩy phương tiện vận chuyển không-phát thải và...

Chủ đầu tư: Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., (Nhật Bản) Nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động truyền thông...

Dự án: Thúc đẩy cửa sổ tiết kiệm năng lượng trong...

Chủ đầu tư: Asahi Glass Company, JICA (Nhật Bản) Nhiệm vụ: Thúc đẩy ứng dụng cửa sổ tiết kiệm năng...

Dự án: Dự án “Thúc đẩy vận hành và sử dụng...

Chủ đầu tư: UNIDO, Bộ Công Thương Nhiệm vụ: Quản lý thông tin và vận hành website dự án Thời gian...

Dự án: Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành lò...

Chủ đầu tư: Bộ Công thương, UNIDO Nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho lò hơi...

Dự án: Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành lò...

Chủ đầu tư: Bộ Công thương, UNIDO Nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho lò hơi...