ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Trong khuôn khổ nhiệm vụ “Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, in ấn, làm phim phục vụ kết thúc Dự án MDR – UUP” thuộc dự án thành phần “Hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Xây dựng thực hiện chương trình nâng cấp đô thị quốc gia và điều phối Dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long” được tài trợ bởi Ngân hàng thế giới (the World Bank). Liên danh giữa Trung tâm Phát triển Xanh (Green.DC) và Công ty cổ phẩn truyền thông VTK đã phát triển và xuất bản một số ấn phẩm truyền thông cho việc tuyên truyền và tổng kết dự án.

Link tải các ấn phẩm truyền thông như dưới đây:

Kỷ yếu dự án: Download tại đây.

Tài liệu Sáng kiến Xanh Sạch Đẹp: Download tại đây.

Sách ảnh – Photobook: Download tại đây.

Trung Tâm Phát Triển Xanh.

Previous articleDự án “Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam Giai đoạn II”
Next articleChương trình thỏa thuận Tự nguyện